Domov


Cilj projekta   Opolnomočenje kreativnosti deklet z uporabo digitalnih tehnologije (SparkDigiGirls) je spodbuditi dekleta k raziskovanju digitalnih tehnologij, kot so AR (razširjena resničnost), VR (virtualna resničnost), AI (umetna inteligenca) in IoT (internet stvari) ter jih na osnovi na novo  usvojenega digitalnega znanja navdušiti k oblikovanju novih in vznemirljivih idej, da se bodo s svežimi, drugačnimi in ustvarjalnimi pogledi zaznamovale v industriji STEM, v kateri prevladujejo moški. 

Projekt, ki traja dve leti, se izvaja v Litvi, Grčiji, Sloveniji in na Portugalskem, financira pa ga strateško partnerstvo Erasmus+ na področju mladine.

V času trajanja projekta bo konzorcij partnerjev skušal odpraviti stereotipe in družbena prepričanja o spolu in tehnologiji, okrepiti digitalno pismenost deklet, jim odpreti nove priložnosti za ustvarjalnost in jih spodbuditi k študiju IT ali STEM. Vzpostavljen bo tudi spletni program usposabljanja, prilagojen potrebam deklet. Nenazadnje bo v okviru projekta potekala kampanja o uspešnih zgodbah žensk v tehnologiji. Dekleta in mladinske delavce pa bomo povabili, da se aktivno pridružijo projektnim dejavnostim. 

Rezultati


Glavne ciljne skupine, na katere bo projekt vplival:

- 200 deklet, starih od 15 do 18 let, ki želijo razvijati svojo ustvarjalnost z uporabo digitalnih tehnologij (vključno z dekleti z manj priložnostmi, kot so dekleta, ki živijo na oddaljenih območjih, migrantke, dekleta iz ogroženih družin).

- 30 mladinskih delavcev iz formalnih in neformalnih institucij za izobraževanje mladih (šole, mladinske nevladne organizacije, knjižnice, centri za usposabljanje itd.)

Konkretni rezultati projekta:

Priprava dvojne analize: analiza okroglih miz in študij primerov, kako lahko inovativne in nove tehnologije razvijajo ustvarjalnost deklet.

Priprava poročila, v katerem so predstavljene ključne ugotovitve opravljene dvojne analize: okrogle mize in študije primerov.

Poročilo se posebej osredotoča na to, katere tehnologije lahko vplivajo na ustvarjalnost deklet, starih od 13 do 18 let, in predlaga načine, kako povečati zanimanje deklet za računalništvo in tehnologijo. Poleg tega poročilo jasno določa učne scenarije in ponuja načine, kako pomagati dekletom pri oblikovanju boljših in zanimivejših učnih izkušenj z raziskovanjem digitalnih tehnologij in iskanjem ustvarjalnih rešitev v realnih življenjskih situacijah.

Povezava do poročila Poročilo SparkDigiGirls

Razvoj učnega načrta

Kot rezultat te dejavnosti se pričakuje, da bo učni načrt pritegnil več pozornosti deklet, ki se bodo vključila v spletni tečaj in bo služil kot podporni dokument pri tem, kako bi lahko samostojno krmariti po spletnih učnih gradivih. Teme programa bodo izbrane na podlagi resničnih življenjskih problemov/situacij, ki zanimajo dekleta. Menimo tudi, da bi lahko mladinski delavci iz organizacij za formalno in neformalno izobraževanje učni kurikulum uporabili za privabljanje deklet k  udeležbi na spletnemu tečaju.

Razvoj spletnega tečaja

Med tečajem bo razvit nabor gradiv za spletno usposabljanje. Program usposabljanja se osredotoča na inovativno učenje in se tako razlikuje od drugih tečajev. Vključuje: i) uporabo praktičnega eksperimentalnega modela učenja in nalog iz resničnega življenja za spodbujanje ustvarjalnosti in izboljšanje digitalnih spretnosti; ii) inovativne načine izbire novih in zanimivih digitalnih aplikacij in orodij za mlade, zlasti za dekleta; iii) raziskovanje tehnologij na način, ki dekletom omogoča, da pridejo do novih in zanimivih idej in rešitev za dane probleme. Spletni tečaj bo osredotočen predvsem na praktične naloge s poudarkom na osvajanju osnovnega znanja in veščin na področju inovativnih tehnologij.

Kampanja (digitalne) ženske vzornice

Projektni partnerji smo se odločili, da bodo razvili digitalno kampanjo o ženskih vzornicah, namenjeno odpravljanju negativnih stereotipov o računalništvu in tehnologiji med dekleti. Kampanja bo nagovorila tako sodelujoča dekleta kot tudi mladinske delavce.

Vodnik bo mladinske delavce kot mentorje opolnomočil za spodbujanje ustvarjalnosti deklet z uporabo digitalnih aplikacij.

Vodnik bo vključeval  informacije o tem, kako aktivirati in podpreti mladinske delavce kot mentorje pri spodbujanju ustvarjalnosti deklet z uporabo digitalnih aplikacij. Smernice v vodniku bodo vključevale najboljše prakse, orodja in druge koristne informacije za mladinske delavce iz formalnih in neformalnih izobraževalnih ustanov, kot so šole, mladinske nevladne organizacije, javne knjižnice, skupnostni centri, različni ponudniki izobraževanja in drugih deležnikov.

 


Access to online programme


Unleash your creativITy with technology


 

undefined (0 b)

 


Novice


Partnerji


Information Technologies Institute
http://www.ecdl.lt
Inštitut za računalniško tehnologijo in tiskarna "Diophantus" (CTI) v Grčiji je bil ustanovljen leta 1985 kot neprofitna raziskovalna organizacija, ki jo neposredno pod okriljem ministrstva za izobraževanje in je tesno povezana z akademskim svetom. Gre za raziskovalno in tehnološko organizacijo, ki se osredotoča na raziskave in razvoj na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). CTI zagotavlja integrirano okolje, ki podpira temeljne in uporabne raziskave ter oblikovanje in razvoj sistemov, izdelkov in rešitev. Trenutno zaposluje približno 200 znanstvenikov, raziskovalcev, inženirjev in administrativnega osebja.


Instituto Politecnico de Tomar
http://www.ipt.pt


Simbioza Genesis
http://www.simbioza.eu
Simbioza Genesis, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno maja 2014 kot posledica organske rasti projekta Simbioza@ e-pismena Slovenija iz leta 2011. Njihove dejavnosti temeljijo na opolnomočenju ljudi z digitalno pismenostjo prek medgeneracijskega sodelovanja. Organizacija združuje energijo mladih prostovoljcev z izkušnjami starejših, z namenom, da obe ciljni skupini pripravijo na digitalno prihodnost. Njihove dejavnosti vključujejo izvedbe delavnic in usposabljanja za mlade po vsej državi z zagotavljanjem edinstvenih priložnosti za vzajemno učenje.


Rural Internet Access Points
https://vipt.lt
Združenje Rural Internet Access Points Association Združenje "Viesieji internet access taskai" (ang. - Rural Internet Access Points) deluje v Litvi od leta 2006. Nevladno neprofitno organizacijo so ustanovili strokovnjaki, ki že več kot 17 let delajo na področju IKT ter izobraževanja odraslih/mladih. Cilj združenja je omogočiti lokalnim posameznikom in ustanovam, da s spodbujanjem novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju - IKT), širjenjem dostopa do internetnih virov in izboljšanjem kakovosti izobraževanja gradijo ključne elemente sodobne družbe.


Hellenic Open University
https://www.eap.gr/
Helenska odprta univerza (HOU) je edina grška državna univerza, ki ponuja formalno in neformalno vseživljenjsko izobraževanje na daljavo. Pri tem projektu sodeluje prek raziskovalne skupine DAISSy Šole za znanost in tehnologijo. Skupina izvaja v družbo usmerjene izobraževalne in tehnološke raziskave, razvija spletne učne platforme ter digitalne in državljanske spretnosti, spodbuja vključevanje in večkulturnost ter sprejema standarde. Za več informacij nam pišite na info@daissy.eap.gr in nas obiščite na www.eap.gr in daissy.eap.gr.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Agreement number: Project No. 2020-1-LT02-KA227-YOU-007294

Srečanje partnerjev v Vilni

Zadnje dni poletja je združenje RIAP z veseljem gostilo srečanje partnerjev SparkDigiGirls v Litvi. Na dvodnevnem dogodku so se zbrali predstavniki iz Grčije, Litve, Slovenije in Portugalske.

Ker bo konec prihodnjega leta razvit nov učni program, ki bo spodbujal zanimanje deklet za tehnologijo, se je srečanje partnerjev osredotočilo na iskanje rešitev in predlogov za nov učni program na daljavo in njegovo vsebino.

Na srečanju so strokovnjaki s svojih področij delili znanje o najnovejših inovativnih tehnologijah, digitalnih orodjih, predlaganih temah in scenarijih, ki bi razbili stereotipe o dekletih na področju tehnologije ter povečali njihovo zanimanje za IT in njegovo uporabo pri vsakodnevnih dejavnostih ali priljubljenih področjih.

Srečanje partnerjev SparkDigiGirls

Srečanje partnerjev SparkDigiGirls  Združenje RIAP začenja dvoletni projekt "Kreativnost in digitalno tehnološke veščine za dekleta", ki ga financira program Erasmus+ strateška partnerstva. Po statističnih podatkih se le 9 % deklet po končanem šolanju odloči za študij STEM. Še več, približno 40 % šoloobveznih deklet meni, da tehnologija ni zanje. Da bi ovrgli obstoječe stereotipe in okrepili zanimanje deklet za digitalne tehnologije, bo združenje skupaj s partnerji iz Grčije, Slovenije, Litve in Portugalske spodbujalo dekleta (stara od 15 do 18 let) k sodelovanju s tehnologijami, kot so virtualna resničnost, umetna inteligenca in internet stvari, ter jih učilo, kako jih ustvarjalno uporabljati v vsakdanjih življenjskih situacijah. Na srečanju obeh partnerjev, ki je potekalo 20. in 24. maja, so se osredotočili na projekt, njegov napredek in prihodnje dejavnosti.
Ali ste vedeli, da...

Ali ste vedeli, da...* V osnovni šoli imajo fantje in dekleta skoraj enake možnosti, da bodo delali na področju, povezanem z naravoslovno znanostjo. Vendar se v višjih razredih odnos in mnenje deklet spreminjata in deklice pogosteje izbirajo poklice na družbenih, okoljskih in medicinskih področjih kot na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) ter študija IKT. Razlogi za to so predsodki, pomanjkanje vzornikov in drugi razlogi, ki omejujejo sposobnost deklet, da v celoti izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja digitalna preobrazba. Združenje RIAP skupaj s partnerji iz Litve, Portugalske, Slovenije in Grčije v mednarodnem projektu SparkDigiGirls išče rešitve, kako bi bilo treba razvijati kariero na področju IT in zanimanje za tehnologijo še v času šolanja.


Udeležba (ali pomanjkanje udeležbe) deklet na področju STEM in IKT

Udeležba (ali pomanjkanje udeležbe) deklet na področju STEM in IKT je postala pomembno vprašanje za podjetja, izobraževanje in oblikovalce politik. Kot odgovor na današnja vprašanja je bilo v tem poročilu predstavljeno poročilo, ki je nastalo v okviru projekta Erasmus SparkDigiGirls. Cilj projekta je opredeliti dejavnike, ki dekletom in mladim ženskam preprečujejo poklicno pot v IKT, ter zagotoviti orodja in smernice za reševanje teh izzivov.

Poročilo povzema razprave na okroglih mizah, katerih se je udeležilo 37 strokovnjakov, ki delujejo v sektorju IT, izobraževalnih organizacijah in javnem sektorju v Litvi, Grčiji, Sloveniji in na Portugalskem. Zbrana spoznanja kažejo, da so stereotipi o spolu še vedno prisotni, prav tako pa tudi napačne predstave o naravi dela na področju IKT. Poudarjen je tudi pomen učiteljev in drugih izobraževalcev ter prepoznavnost ženskih vzornic na tem področju. Vlaganje v konkretne in ustvarjalne dejavnosti na področju IKT je prav tako ključni dejavnik pri spodbujanju zanimanja deklet za to področje.